Vald styrelse till 2020:

Följande personer är valda för 2020:
Ordförande: 
Kassör: Ingela Fredriksson
Styrelseledamöter: Lotta Sjöberg, Jenny Thiman, Ulrika Lundberg, Therese Wahlgren – Sundén, Åsa Bigelius
Suppleanter: Camilla Calmius
Revisorer: Curt Tappert och Christer Johansson
Revisorsuppleanter: Anders Eklöf och Bengt Carlsson 

Valberedning: Fredrik Wingqvist och Anders Leufvén