Vald styrelse till 2019:

Följande personer är valda för 2019:
Ordförande: Fredrik Wermelin
Kassör: Ingela Fredriksson
Styrelseledamöter: Lotta Sjöberg, Jenny Thiman, Ulrika Lundberg, Therese Wahlgren – Sundén
Suppleanter: Magnus Bremefors, Åsa Bigelius
Revisorer: Curt Tappert och Bengt Jönsson
Revisorsuppleanter: Christer Johansson och Bengt Carlsson

Valberedning: Annelie Nilsson och Gun Karlesand